ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ ธรรมศึกษาชั้นโท โดยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ ธรรมศึกษาชั้นโท โดยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ ธรรมศึกษาชั้นโท โดยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ ธรรมศึกษาชั้นโท โดยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านทางอีเมล

ตัวอย่าง แบบทดสอบออนไลน์ ธรรมศึกษาชั้นโท
ตัวอย่าง แบบทดสอบออนไลน์ ธรรมศึกษาชั้นโท

แบบทดสอบชุดนี้ใช้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบธรรมศึกษาชั้นโท

สำหรับผู้ที่ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตร

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: