ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ธรรมชาติของแสง

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ธรรมชาติของแสง

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ธรรมชาติของแสง

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ธรรมชาติของแสง โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ธรรมชาติของแสง
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ธรรมชาติของแสง

แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ“ความลับของดอกไม้” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน

แบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: