ร่วมรับชม งานสมัชชาการศึกษาจังหวัดสตูล “ทางออกทางการศึกษา เมื่อเด็กไม่ได้ไปโรงเรียน” วันที่ 10 และ 13 ส.ค. 64

ร่วมรับชม งานสมัชชาการศึกษาจังหวัดสตูล “ทางออกทางการศึกษา เมื่อเด็กไม่ได้ไปโรงเรียน” วันที่ 10 และ 13 ส.ค.  64

ร่วมรับชม งานสมัชชาการศึกษาจังหวัดสตูล “ทางออกทางการศึกษา เมื่อเด็กไม่ได้ไปโรงเรียน” วันที่ 10 และ 13 ส.ค. 64

ครูมาแล้ว ขอประชาสัมพันธ์ ร่วมรับชม งานสมัชชาการศึกษาจังหวัดสตูล “ทางออกทางการศึกษา เมื่อเด็กไม่ได้ไปโรงเรียน” วันที่ 10 และ 13 ส.ค. 64

โดย คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล และภาคีความร่วมมือSANDBOX SATUN คือพื้นที่ที่การศึกษาถูกกำหนดโดยคนสตูล กับการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสตูล โดยใช้โครงงานฐานวิจัยเข้ามายกระดับความรู้จากการเรียนรู้และจดจำ สู่การเสริมสร้างปัญญาแก่ผู้เรียน ด้วยการทำความเข้าใจกับความรู้ที่ได้รับผ่านกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติ สู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ร่วมรับชม งานสมัชชาการศึกษาจังหวัดสตูล “ทางออกทางการศึกษา เมื่อเด็กไม่ได้ไปโรงเรียน” วันที่ 10 และ 13 ส.ค.  64

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08:30 – 15:30 น.

เวทีแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

  1. ห้องย่อยการเรียนรู้ (ปฐมวัย, ประถมศึกษา 1-3, ประถมศึกษา 4-6, ห้องขยายโอกาส, ห้องบูรณาการศาสนา และห้องคุณอำนวย)
  2. สรุปและให้มุมมองด้านการปรับตัวยุควิกฤต COVID-19 และการจัดการเรียนรู้ โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ

รับชม VDO กำหนดการ https://fb.watch/7cogZGNPWW/

เข้าชมผ่าน Zoom ลงทะเบียนรับจำนวนจำกัด 500 ท่าน

ลงทะเบียนเข้าร่วม (Zoom) คลิกที่นี่

ติดตามการถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK เพจ

  1. สมาคมวัฒนพลเมือง: https://www.facebook.com/CitizenshipEvolution
  2. Sandbox Satun: https://www.facebook.com/SandboxSatun


วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08:30 – 12:00 น.

เวทีสมัชชาการศึกษาจังหวัดสตูล

  1. เสวนาหัวข้อ “โอกาสท่ามกลางวิกฤต การเรียนรู้ในภาวะโรคระบาดโควิด-19”
  2. แถลงการณ์ข้อเสนอเชิงนโยบายจากตัวแทนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

รับชม VDO กำหนดการ https://fb.watch/7coorBXDgr/

ติดตามการถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK เพจ:

  1. สมาคมวัฒนพลเมือง: https://www.facebook.com/CitizenshipEvolution
  2. Sandbox Satun: https://www.facebook.com/SandboxSatun

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Sandbox Satun

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: