ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ วัดความรู้ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์)

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ วัดความรู้ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์)

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ วัดความรู้ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์)

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ วัดความรู้ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์) โดย โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียติบัตร แบบทดสอบออนไลน์​ วัดความรู้ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์)
ตัวอย่างเกียติบัตร แบบทดสอบออนไลน์​ วัดความรู้ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์)

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 70% คุณจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

ศึกษาข้อมูลก่อนทำแบบทดสอบ

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: