แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ทักษะครูกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยุคใหม่ หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน โดยสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ทักษะครูกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยุคใหม่ หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน โดยสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ทักษะครูกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยุคใหม่ หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน โดยสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ทักษะครูกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยุคใหม่ หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน โดยสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 รับเกียรติบัตรทันที

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ทักษะครูกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยุคใหม่ หลักสูตรสำหรับครูผู้สอน โดยสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

คำชี้แจง
แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบความรู้หลังเรียน ให้คลิกเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว ถ้าได้คะแนน 70% ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

การค้นหาเกียรติบัตร ควรรอ 15 นาที หลังทำแบบทดสอบเสร็จ

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: