ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ทักษะดิจิทัลเพื่อนาคต

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ทักษะดิจิทัลเพื่อนาคต

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ทักษะดิจิทัลเพื่อนาคต

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ทักษะดิจิทัลเพื่อนาคต โดยศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ทักษะดิจิทัลเพื่อนาคต

แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ“ทักษะดิจิทัลเพื่อนาคต” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: