ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ทักษะความเข้าใจ และการใช้ดิจิทัล Digital Literacy

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ทักษะความเข้าใจ และการใช้ดิจิทัล Digital Literacy

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ทักษะความเข้าใจ และการใช้ดิจิทัล Digital Literacy

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ทักษะความเข้าใจ และการใช้ดิจิทัล Digital Literacy โดยโรงเรียนวัดชมนิมิตร ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ทักษะความเข้าใจ และการใช้ดิจิทัล Digital Literacy

คำชี้แจง

กรุณาตรวจสอบอีเมล์ของท่านให้ถูกต้อง (ควรใช้ Gmail) เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

เกียรติบัตรตกค้าง Digital Literacy

https://drive.google.com/drive/folders/19IMCT6oSU_I3W_ysNIDbww5gImy9eJQv?usp=sharing

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: