แจกฟรีไฟล์ สื่อการเรียนสอน คณิตศาสตร์ ทรงห้าเหลี่ยม จำนวนเฉพาะ

แจกฟรีไฟล์ สื่อการเรียนสอน คณิตศาสตร์ ทรงห้าเหลี่ยม จำนวนเฉพาะ

แจกฟรีไฟล์ สื่อการเรียนสอน คณิตศาสตร์ ทรงห้าเหลี่ยม จำนวนเฉพาะ

แจกฟรีไฟล์ สื่อการสอน สุด Exclusive โดย ครูมาแล้ว แจกฟรีไฟล์ สื่อการเรียนสอน คณิตศาสตร์ ทรงห้าเหลี่ยม จำนวนเฉพาะ แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน จัดบอร์ด ตกแต่งห้องเรียน ประกอบการประเมิน

ตัวอย่างสื่อ

“จำนวนเฉพาะ” หรือ ไพรม์ นัมเบอร์ (Prime number) คือ จำนวนธรรมชาติที่มีตัวหารที่เป็นบวกอยู่ 2 ตัว คือ 1 กับตัวมันเอง เช่น 2, 3, 5, 7, 11, 13 และ 17 เป็นต้น และสำหรับเลข 1 นั้น ให้ตัดทิ้ง เพราะ 1 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เซตของจำนวนเฉพาะทั้งหมดมักเขียนแทนด้วย {\displaystyle \mathbb {P} } เนื่องจาก 2 เป็นจำนวนเฉพาะตัวเดียวที่เป็นเลขคู่ ดังนั้นคำว่า จำนวนเฉพาะคี่ จะถูกใช้เพื่อหมายถึงจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่ไม่ใช่ 2

สื่อการสอน จำนวนเฉพาะ
สื่อการสอน จำนวนเฉพาะ
สื่อการสอน จำนวนเฉพาะ
สื่อการสอน จำนวนเฉพาะ
สื่อการสอน จำนวนเฉพาะ
สื่อการสอน จำนวนเฉพาะ

ดาวน์โหลดไฟล์

สื่อการสอน โดย ครูมาแล้ว  รูปภาพ designed by Freepik แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ตกแต่งห้องเรียน ประกอบการประเมิน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์

**ไม่อนุญาตให้นำไปอัพโหลดใหม่**


error: