แนะนำ ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ CEFR ฟรี มีใบรับรองให้

แนะนำ ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ CEFR ฟรี มีใบรับรองให้

แนะนำ ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ CEFR ฟรี มีใบรับรองให้

ครูมาแล้ว แนะนำ ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ CEFR ฟรี มีใบรับรองให้ สามารถเข้าไปทดสอบฟรีก่อนจะสอบจริง เพื่อนำไปลดระยะเวลาการทำวิทยฐานะ จาก 4 ปี เหลือ 3 ปี ตามเงื่อนไขใหม่ของ ก.ค.ศ. ที่ว่า

เงื่อนไขที่ 1

มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ

สอบได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ต้องผ่านภาษาอังกฤษ สูงกว่าระดับ B1

ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR

CEFR คืออะไร

คือแนวทางในการอธิบายว่าคุณสามารถพูดและเข้าใจภาษาต่างชาติได้ดีระดับใด โดยมีเกณฑ์การวัดะดับภาษามากมายที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน ได้แก่ American Council on the Teaching of Foreign Languages Proficiency Guidelines (ACTFL) ,Canadian Language Benchmarks (CLB) และ Interagency Language Roundtable scale (ILR) อย่างไรก็ตาม CEFR ไม่ได้ยึดติดกับแบบทดสอบภาษาใดภาษาหนึ่งเป็นพิเศษ

CEFR คือมาตรฐานยุโรปและได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้กับภาษายุโรปใดก็ตาม ดังนั้นจึงสามารถใช้ในการอธิบายทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะภาษาเยอรมัน หรือทักษะภาษาเอสโตเนียของคุณ (หากว่าคุณมีทักษะเหล่านี้)

ระดับภาษาอังกฤษ CEFR
ระดับภาษาอังกฤษ CEFR
ภาษาอังกฤษระดับ B1
ภาษาอังกฤษระดับ B1

ขั้นตอนการทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ออนไลน์
ขั้นตอนการทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ออนไลน์

ทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ออนไลน์

ขอบคุณที่มา www.efset.org/th

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: