ศธ. เปิดอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากถึง 10 หลักสูตร พร้อมรับเกียรติบัตรจากศธ. เปิดรับสมัคร 21 ก.ค. 64 ถึง 3 ส.ค. 64

ศธ. เปิดอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากถึง 10 หลักสูตร พร้อมรับเกียรติบัตรจากศธ. เปิดรับสมัคร 21 ก.ค. 64 ถึง 3 ส.ค. 64

ศธ. เปิดอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากถึง 10 หลักสูตร พร้อมรับเกียรติบัตรจากศธ. เปิดรับสมัคร 21 ก.ค. 64 ถึง 3 ส.ค. 64

ครูมาแล้ว ขอเสนอ ศธ. เปิดอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากถึง 10 หลักสูตร พร้อมรับเกียรติบัตรจากศธ. เปิดรับสมัคร 21 ก.ค. 64 ถึง 3 ส.ค. 64

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัตรการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ขึ้น ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ สามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป ทั้งนี้ ได้กำหนดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 หลักสูตร

โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองในระบบออนไลน์ตามความสมัครใจและความสนใจ อนึ่ง สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้มากกว่า 1 หลักสูตร ทั้งนี้ ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดรับสมัคร 21 ก.ค. 64 เวลา 09.00 น และปิดรับสมัคร 3 ส.ค. 64 เวลา 16.00 น.

ศธ. เปิดอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากถึง 10 หลักสูตร พร้อมรับเกียรติบัตรจากศธ. เปิดรับสมัคร 21 ก.ค. 64 ถึง 3 ส.ค. 64

ลงทะเบียนเข้าร่วม คลิกที่นี่

ที่มา ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: