ลิงก์เข้าอบรม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 3 “โครงสร้างศธ. เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด” วันศุกร์ที่ 13 ส.ค. 2564

ลิงก์เข้าอบรม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 3 “โครงสร้างศธ. เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด” วันศุกร์ที่ 13 ส.ค. 2564

ลิงก์เข้าอบรม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 3 “โครงสร้างศธ. เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด” วันศุกร์ที่ 13 ส.ค. 2564

ครูมาแล้ว ขอประชาสัมพันธ์ ลิงก์เข้าอบรม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 3 “โครงสร้างศธ. เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด” วันศุกร์ที่ 13 ส.ค. 2564

อบรมวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ลิงก์เข้าอบรม ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 3 "โครงสร้างศธ. เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด" วันศุกร์ที่ 13 ส.ค. 2564

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนอบรม กรุณาตรวจสอบ username ด้วยเบอร์ ชื่อ วิธีเข้าใช้งานได้ที่
http://aka.ms/moemarket

Username เป็นเบอร์มือถือ 10 หลักที่แจ้งมา เช่น [email protected]

Password เช่น Opsmoe@123 (O ตัวแรกตัวใหญ่ ที่เหลือตัวเล็ก)

กรณีหา Username ไม่พบ

หากท่านเคยมีรายชื่อในประกาศก่อนหน้า แต่ไม่พบ username จากกรณีช่น ไม่ได้ใส่เบอร์ ใส่เบอร์ผิด หรือ ตกหล่น ให้แจ้งเข้ามาที่ aka.ms/opsmoe-email ระบบจะทำการสร้าง user ให้คนที่มีรายชื่อแล้วเท่านั้น

**ต้องเข้าด้วยอีเมลที่ได้จาก Power BI เท่านั้น เพื่อใช้ในการเช็คชื่อ

ลิงก์เข้าห้องอบรม มี 3 ห้อง ๆ ละ 20,000 คน (ถ้าเต็มให้ลองเข้าลิงก์อื่น)

หากยังไม่ทราบ Username และ Password วิธีการ คลิกที่นี่

ลิงก์ที่ 1 คลิกที่นี่

ลิงก์ที่ 2 คลิกที่นี่

ลิงก์ที่ 3 คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: