คู่มือการใช้งาน MICROSOFT TEAM เพื่อเข้าอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม

คู่มือการใช้งาน MICROSOFT TEAM เพื่อเข้าอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม

คู่มือการใช้งาน MICROSOFT TEAM เพื่อเข้าอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม

ครูมาแล้ว ขอเสนอ วิธีเข้าร่วมอบรมออนไลน์ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ตามคู่มือการใช้งาน MICROSOFT TEAM ฉบับคอมพิวเตอร์ และฉบับมือถือ

ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบ Username ด้วยเบอร์โทรศัพท์ หรือ ชื่อจริง นามสกุลจริง ที่ลิงก์ดังต่อไปนี้ >> http://aka.ms/moemarket

ขั้นตอนที่ 2 พิมพ์เบอร์ติดต่อหรือชื่อ-นามสกุล ลงไปที่ช่องด้านซ้ายมือแล้วกดค้นหา

ขั้นตอนที่ 3 พอพิมพ์เสร็จเรียบร้อย จะปรากฏ Username และ Password ที่ด้านบนของโปรแกรม

ขั้นตอนที่ 4 หลังจากนั้นให้คลิกลิงก์ ดังรูป

ขั้นตอนที่ 5 หลังจากนั้นพิมพ์ Username และ Password ที่ได้รับมาก่อนหน้า ที่ >> https://login.microsoftonline.com

ขั้นตอนที่ 6 หลังจากนั้นพิมพ์ Password ลงไป

ดาวน์โหลดคู่มือ ฉบับคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดคู่มือ ฉบับมือถือ

ที่มา ศธ.

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: