ตรวจสอบการเข้าอบรม หลักสูตรที่ 1 ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม วันที่ 6 สิงหาคม 2564

ตรวจสอบการเข้าอบรม หลักสูตรที่ 1 ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม วันที่ 6 สิงหาคม 2564

ตรวจสอบการเข้าอบรม หลักสูตรที่ 1 ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม วันที่ 6 สิงหาคม 2564

ครูมาแล้ว ขอเสนอ ตรวจสอบการเข้าอบรม หลักสูตรที่ 1 “วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษา” ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม วันที่ 6 สิงหาคม 2564

วิธีตรวจสอบ

ตรวจสอบการเข้าอบรม หลักสูตรที่ 1 ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม วันที่ 6 สิงหาคม 2564
  1. พิมพ์เบอร์โทร หรือ Username
  2. กดค้นหา (รูปแว่นขยาย)
  3. ถ้ามีข้อมูลขึ้นมา แสดงว่าเข้าร่วมถูกวิธี

ถ้าเจอ แปลว่า เข้าร่วมด้วยวิธีการที่ถูกต้องแล้ว

– ถ้าเข้าด้วย Username อื่น ที่ไม่ใช่ @opsmoe.go.th จะถือว่าไม่ได้เข้าร่วม เพราะระบบไม่รู้จัก (สำหรับครั้งถัดไปให้ใช้

@opsmoe.go.th เท่านั้น)

– หากกังวลเรื่องเบอร์ซ้ำ แจ้งเบอร์ใหม่มาที่ aka.ms/opsmoe-email

ถ้าไม่เจอ

– คุณไม่ได้เข้าร่วม

– คุณเข้า แต่ไม่ได้ใช้ @opsmoe.go.th หากต้องการ Cert ต้องใช้หลักฐานอื่นร่วม เช่น รูปภาพ หรือ หลักฐานอื่นที่ยืนยันได้

– คุณพิมพ์ผิด ลองพิมพ์ค้นหาใหม่

หากท่านยืนยันจะเข้าโดยไม่ใช้ @opsmoe.go.th

ท่านจะยังมีสิทธิได้รับเกียรติบัตรอยู่แต่จะใช้ “เจ้าหน้าที่” ในการตรวจสอบ แทนระบบ ซึ่งจะล่าช้าและมีโอกาสตกหล่น เพระมีผู้ลงทะเบียนสูงถึง 60,000 ท่านต่อครั้ง ดังนั้น ถ้าเป็นไปได้ ขอความร่วมมือให้ใช้อีเมลที่ได้รับเพื่อที่ได้เป็นกลุ่มแรก ที่ได้ยืนยันได้รับเกียรติบัตร

ตรวจสอบการเข้าร่วม คลิกที่นี่

การรับเกียรติบัตรตลาดนัดออนไลน์วังจันทร์เกษม

เกียรติบัตร ทีมงานจะส่ง รายชื่อผู้ที่เข้าอบรม ในแต่ละหลักสูตร ไปถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หลังจากอบรม จบลงแล้ว 10 หลักสูตร

คุณสมบัติผู้ได้รับเกียรติบัตร

  1. สมัครเข้าอบรมและมีรายชื่อเข้าอบรม
  2. ข้อมูลการเข้าอบรม โดยมีเวลา 60% ของเวลาทั้งหมดในการอบรม
  3. หากไม่เข้าด้วยระบบอีเมล์ เช่นเข้าด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ให้ผู้ประสานงานจังหวัดพิจารณาถึงหลักฐานที่ผู้อบรมอ้างอิงได้ และมีความเป็นไปได
  4. ตอบแบบสอบถามการอบรม

แนวทางคือเราไม่ตัดโอกาสเกียรติบัตร ของครู แต่ขอให้ครูสมัครเข้าอบรมและมีหลักฐานการเข้าอบรมจริง กระทรวงศึกษาธิการยินดีมอบให้ครับ

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: