ดาวน์โหลด Test Blueprint ข้อสอบ O-net ป.6 ม.3 และ ม.6 ทุกวิชา

ดาวน์โหลด Test Blueprint ข้อสอบ O-net ป.6 ม.3 และ ม.6 ทุกวิชา

ดาวน์โหลด Test Blueprint ข้อสอบ O-net ป.6 ม.3 และ ม.6 ทุกวิชา

สทศ.แจ้งรูปแบบ และจำนวนข้อสอบ พร้อมตัวชี้วัดแต่ละเรื่อง สามารถดาวน์โหลดเพื่อตรวจสอบเนื้อหาการออกข้อสอบโอเน็ตได้แล้ว ทุกวิชา

ตารางรูปแบบข้อสอบ o-net ป.6
ตารางรูปแบบข้อสอบ O-net ม.3
ตารางรูปแบบข้อสอบ O-net ม.6

ดาวน์โหลด Test Blueprint ข้อสอบ O-net ป.6 ทุกวิชา

ดาวน์โหลด Test Blueprint ข้อสอบ O-net ม.3 ทุกวิชา

ดาวน์โหลด Test Blueprint ข้อสอบ O-net ม.6 ทุกวิชา

โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: