ดาวน์โหลด คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์

ดาวน์โหลด คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ สสวท.หลักสูตรใหม่ ป.1-ป.6มีครบทุกเทอม มีเฉลยแบบฝึกหัดแนบท้ายในคู่มือแต่ละเล่ม

หากครูท่านใดต้องการไฟล์ Inbox ขอรับลิ้งก์ดาวโหลดได้ที่เพจครูมาแล้ว

  1. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1
1.คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.1
1.คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

2. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

2.คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.1
2. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 2

3. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 1

3. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.2
3. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 1

4. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 2

4. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 2
4. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 2

5. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 1

5. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.3
5. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 1

6. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

6. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.3
6. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.3

7. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1

7. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.4
7. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1

8. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2

8. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.4
8. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 2

9. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1

9. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.5
9. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1

10. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 2

10. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.5
10. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 2

11. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 1

11. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.6
11. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 1

12. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2

12. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.6
12. คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2

หากครูท่านใดต้องการไฟล์ Inbox ขอรับลิ้งก์ดาวโหลดได้ที่เพจครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


บทความที่เกี่ยวข้อง:

เผยแพร่ แบ่งปัน ตัวอย่าง รายงานการประเมินผลงานการปฏิบัติหน้าที่ (ว21) ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการช...
เผยแพร่ แบ่งปัน ตัวอย่างรายงานผลการอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูมัธยมศึกษาปีท...
แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ แบบประเมิน SDQ ฉบับ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนประเมิน พร้อมปก
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยกระทรวงศึกษาธิการ
เผยแพร่ แบ่งปัน ไฟล์แก้ไขได้ Best Practice ปีการศึกษา 2563
เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม การสอนศิลปะ เรื่อง ประเภทงานทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ...
เผยแพร่สื่อนวัตกรรม​ สื่อการสอนศิลปะ ขั้นตอนการเขียนสีน้ำภาพดอกไม้ โดย ครูจิรปรียา​ ชู​ยอด​ โรงเรีย...
เผยแพร่ ไฟล์แก้ไขได้ รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (C...

3 thoughts on “ดาวน์โหลด คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ สสวท.หลักสูตรใหม่ ป.1-ป.6มีครบทุกเทอม

  1. ขอคู่มือครู คณิตศาสตร์ ป.1 กับ ป.6 ค่ะ

  2. ขอคู่มือครู คณิตศาสตร์ ป.1 คะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: