ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตร C4T ใบงาน ใบกิจกรรมทุกหลักสูตร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตร C4T ใบงาน ใบกิจกรรมทุกหลักสูตร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบหลักสูตร C4T ใบงาน ใบกิจกรรมทุกหลักสูตร

ครูมาแล้ว รวบรวมไฟล์อบรมหลักสูตร C4T ทั้ง 4 หลักสูตรมา แจกไฟล์ โดยรวบรวมทั้ง สื่อใบงาน ใบกิจกรรม ของทุกหลักสูตร มาให้คุณครูดาวน์โหลดไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน

เอกสารประกอบหลักสูตร C4T

ดาวน์โหลดไฟล์

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: