ซักซ้อมความเข้าใจ การนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษา ปพ.1 ปีการศึกษา 2563

ซักซ้อมความเข้าใจ การนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษา ปพ.1 ปีการศึกษา 2563

ซักซ้อมความเข้าใจ การนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษา ปพ.1 ปีการศึกษา 2563

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษา และการตัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง

  1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔
  2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ สธ ๐๔๐๑๐/ว ๑๕๒๙ เรื่องแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือราชการ ดังนี้

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: