ชุดพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ ป.4-ป.5 กับชุดวีดิทัศน์ “สนุกคิดคณิตศาสตร์” โดย สสวท.

ชุดพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ ป.4-ป.5 กับชุดวีดิทัศน์ “สนุกคิดคณิตศาสตร์” โดย สสวท.
ชุดพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ ป.4-ป.5 กับชุดวีดิทัศน์ "สนุกคิดคณิตศาสตร์" โดย สสวท.

ชุดพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ ป.4-ป.5 กับชุดวีดิทัศน์ “สนุกคิดคณิตศาสตร์” โดย สสวท.

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ ชุดพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ ป.4 – ป.5 กับวีดิทัศน์ “สนุกคิดคณิตศาสตร์” สสวท. มากว่า 100 วีดิโอ พร้อมด้วยเทคนิค ตัวอย่างกิจกรรม เพื่อพัฒนาการสอนในห้องเรียน และยังเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่อยากจะพัฒนาความรู้ด้านคณิตศาสตร์

ชุดพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ ป.4-ป.5 กับชุดวีดิทัศน์ “สนุกคิดคณิตศาสตร์” โดย สสวท.

พิษโควิดต้องปิดการสอนกันหลายโรงเรียน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนครูเติมพลังสอนออนไลน์ เพิ่มความเข้าใจให้เด็ก ๆห้องเรียนคณิตศาสตร์ประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วย วีดิทัศน์ชุด “สนุกคิดคณิตศาสตร์” สื่อการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พร้อมด้วยเทคนิคและตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนทำความเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น คุณครูสามารถใช้เป็นแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเข้าถึงนักเรียนได้ พบกับหลากหลายตอน อาทิ การบวก ลบ คูณ หารระคน  ของทศนิยมและโจทย์ปัญหา ร้อยละกับการลดราคา การแลกเงินการทอนเงิน การหา ค.ร.น. และการนำไปใช้ การหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม การแยกตัวประกอบ การอ่านแผนผัง แผนที่ การหาปริมาตรและความจุ ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก การใช้ทศนิยมในชีวิตจริง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ฯลฯ

ตัวอย่างวีดิทัศน์

สนุกคิดคณิตศาสตร์ ตอน การบวก ลบ คูณ หารระคนของทศนิยม และโจทย์ปัญหา

วีดิทัศน์ชุด “สนุกคิดคณิตศาสตร์” ตอน การบวก ลบ คูณ หารระคนของทศนิยม และโจทย์ปัญหา เป็นสื่อวีดิทัศน์วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคนของทศนิยม และโจทย์ปัญหา ซึ่งจะช่วยนักเรียนทำความเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น

ใช้ฟรีที่คลังความรู้ สสวท. คลิกเลย https://www.scimath.org/sanookkidkanit

ขอบคุณที่มา: สสวท. (www.ipst.ac.th)

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: