แจกฟรีไฟล์ สื่อการเรียนสอน คณิตศาสตร์ ชิ้นงาน เรื่องวงกลม

แจกฟรีไฟล์ สื่อการเรียนสอน คณิตศาสตร์ ชิ้นงาน เรื่องวงกลม

แจกฟรีไฟล์ สื่อการสอน ชิ้นงานนักเรียน สุด Exclusive โดย ครูมาแล้ว สื่อการเรียนสอน คณิตศาสตร์ ชิ้นงาน เรื่องวงกลม แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ประกอบการประเมิน

  • สื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง วงกลม
ชิ้นงาน เรื่อง วงกลม
สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์

ความหมายและส่วนประกอบของวงกลม

บทความนี้จะเป็นบทความส่วนหนึ่งของเรื่อง วงกลม ซึ่งเป็นเรขาคณิตชนิดหนึง หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่มีเนื้อหาเยอะและต้องใช้ความเข้าใจในการทำโจทย์ เพราะฉะนั้นจึงขอแบ่งหัวข้อวงกลมออกเป็น 2 บทความ คือ ความหมายและส่วนประกอบของวงกลม และสมบัติของวงกลม โดยในหัวข้อนี้ ความหมายและส่วนประกอบของวงกลม จะทำให้เราได้รู้จักส่วนประกอบ เช่น รัศมี เส้นรอบวง คอร์ด เส้นผ่านศูนย์กลาง แล้วความหมายต่าง ๆ ของส่วนประกอบนั้น 

ชิ้นงาน เรื่อง วงกลม
ชิ้นงาน เรื่อง วงกลม

วงกลม

คือ รูปเรขาคณิตบนระนาบซึ่งแต่ละจุดบนรูปเรขาคณิตนี้ อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางขอวงกลมเป็นระยะเท่ากัน

จุดศูนย์กลางวงกลม

คือ จุดที่อยู่ตรงกลางวงกลมพอดี และห่างจากเส้นรอบวงเท่ากันโดยตลอด

เส้นผ่านศูนย์กลาง

คือ เส้นที่ผ่านจุดศูนย์กลางวงกลมและสัมผัสเส้นรอบวงทั้งสองข้าง

รัศมี

คือ ระยะที่เท่ากันของระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวง

เส้นรอบวง

คือ จุดที่อยู่ห่างจุดศูนย์กลางเป็นระยะเท่ากัน

คอร์ด

คือ ส่วนของเส้นตรงที่มีปลายทั้งสองข้างอยู่บนวงกลม โดยแบ่งวงกลมออกเป็นสองส่วน

โหลดไฟล์ pdf ด้านล่าง รูปภาพนี้เป็นตัวอย่างสื่อ

ดาวน์โหลดไฟล์

สื่อการสอน โดย ครูมาแล้ว  รูปภาพ designed by Freepik แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ตกแต่งห้องเรียน ประกอบการประเมิน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์

**ไม่อนุญาตให้นำไปอัพโหลดใหม่**

ที่มาข้อมูลเกี่ยวกับวงกลม : TUENONG


error: