แจกฟรีไฟล์ สื่อการเรียนสอน คณิตศาสตร์ ชิ้นงานทศนิยม

แจกฟรีไฟล์ สื่อการเรียนสอน คณิตศาสตร์ ชิ้นงานทศนิยม

แจกฟรีไฟล์ สื่อการเรียนสอน คณิตศาสตร์ ชิ้นงานทศนิยม

แจกฟรีไฟล์ จัดบอร์ด ตกแต่งห้องเรียน สุด Exclusive โดย ครูมาแล้ว แจกฟรีไฟล์ สื่อการเรียนสอน คณิตศาสตร์ ชิ้นงานทศนิยม แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน จัดบอร์ด ตกแต่งห้องเรียน ประกอบการประเมิน

สื่อการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกทศนิยม การลบทศนิยม การคูณทศนิยม การหารทศนิยม

ตัวอย่างสื่อ

ดาวน์โหลดไฟล์

สื่อการสอน โดย ครูมาแล้ว  แจกให้คุณครูนำไปประกอบการสอน ตกแต่งห้องเรียน ประกอบการประเมิน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขาย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์

**ไม่อนุญาตให้นำไปอัพโหลดใหม่**


error: