ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จุดเน้น และนโยบายด้านการศึกษา

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จุดเน้น และนโยบายด้านการศึกษา

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จุดเน้น และนโยบายด้านการศึกษา

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จุดเน้น และนโยบายด้านการศึกษา จากสพม.นครสวรรค์ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จุดเน้น และนโยบายด้านการศึกษา
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จุดเน้น และนโยบายด้านการศึกษา

คำชี้แจง

แบบทดสอบมีจำนวน 20 ข้อ จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง (ผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทันที)

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: