ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จิตวิทยาพัฒนาการเบื้องต้นสำหรับครูมัธยมศึกษา

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จิตวิทยาพัฒนาการเบื้องต้นสำหรับครูมัธยมศึกษา

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จิตวิทยาพัฒนาการเบื้องต้นสำหรับครูมัธยมศึกษา

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จิตวิทยาพัฒนาการเบื้องต้นสำหรับครูมัธยมศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จิตวิทยาพัฒนาการเบื้องต้นสำหรับครูมัธยมศึกษา
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จิตวิทยาพัฒนาการเบื้องต้นสำหรับครูมัธยมศึกษา

คำชี้แจง

ทำแบบทดสอบ จำนวน 15 ข้อ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 เพื่อรับมอบเกียรติบัตร จาก สพม.10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: