ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทำแบบทดสอบออนไลน์ ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์​ ***มีจำนวนจำกัดนะครับ!

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทำแบบทดสอบออนไลน์ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ข้อสอบ จำนวน 15 ข้อ ผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทาง Email ขอบคุณสำหรับผู้ที่สนใจทุกท่าน

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: