ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว จากโรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

คำชี้แจง

แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เป็นแบบทดสอบที่โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของครูในรูปแบบออนไลน์ และเมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ท่านจะได้เกรียรติบัตรทางอีเมล

***เข้าเว็บไซต์แล้วเลือกเมนูด้านซ้ายเพื่อทำการศึกษาเรียนรู้***

แหล่งเรียนรู้ก่อนทำแบบทดสอบ


ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: