ตอบข้อสงสัย ช่วงเปลี่ยนผ่านการขอวิทยฐานะ จากหลักเกณฑ์เก่า(ว17/ว21)สู่ระบบ PA

ตอบข้อสงสัย ช่วงเปลี่ยนผ่านการขอวิทยฐานะ จากหลักเกณฑ์เก่า(ว17/ว21)สู่ระบบ PA

ตอบข้อสงสัย ช่วงเปลี่ยนผ่านการขอวิทยฐานะ จากหลักเกณฑ์เก่า(ว17/ว21)สู่ระบบ PA

คำตอบเกี่ยวกับช่วงเปลี่ยนผ่านการขอวิทยฐานะ จากหลักเกณฑ์เก่า(ว17/ว21)สู่ระบบ PA ตอบโดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ยันคุณครูจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

จากการเปลี่ยนผ่านนี้

มาดูตารางเปรียบเทียบระยะเวลากันค่ะ

ในที่นี้แบ่งออกเป็น 3 กรณี นะคะ

กรณีที่ 1 บรรจุครูผู้ช่วย 2558

กรณีที่ 2 บรรจุครูผู้ช่วย 2559

กรณีที่ 3 บรรจุครูผู้ช่วย 2560

กรณีที่ 1 บรรจุครูผู้ช่วย 2558 กรณีที่จบปริญญาตรี ถ้าตามว17 หรือ ว21 เดิม ต้องรอระยะเวลาถึง 6 ปี ถึงจะยื่นขอ ว17 ได้ หมายถึง จะยื่นได้ในปี 2566 เป็นต้นไป ในเกณฑ์ใหม่ลดระยะเวลาลงมาเหลือ 4 ปี สำหรับปริญญาตรี นั่นหมายความว่าจะสามารถยื่นผลได้ตั้งแต่ปี 64 ที่ ก.ค.ศ. ประกาศใช้ PA(1 ต.ค.64) **ลดเป็น 3 ปี ได้อีก (ไปดูเกณฑ์)

กรณีที่ 2 บรรจุครูผู้ช่วย 2559 ถ้ายึดตาม ว17 เดิม จะยื่นขอได้ในปี 2567 ถ้าตามระบบ PA จบปริญญาตรียื่นได้ในปี 2565 ถ้าจบปริญญาโทยื่นได้ตั้งแต่ปี 2564

กรณที่ 3 บรรจุครูผู้ช่วย 2560 ถ้ายึดตาม ว17 เดิม จะยื่นขอได้ในปี 2568 ถ้าตามระบบ PA จบปริญญาตรียื่นได้ในปี 2566 ถ้าจบปริญญาโทยื่นได้ตั้งแต่ปี 2565

ดังนั้น หลัง 1 ต.ค. 2565 ใช้ระบบ PA อย่างเดียว

ไม่มี ว17 / ว21

ยัน ไม่เสียเวลา ไม่เสียงาน

ให้นำผลงานตามเกณฑ์เดิมมา

ยื่นขอตามเกณฑ์ใหม่ ในช่วงเปลี่ยนผ่าน

ประเมิน 4 รอบ 3 ด้าน

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


โพสก์ที่เกี่ยวข้อง

error: