ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% รับเกียรติบัตร

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว ผ่านเกณฑ์การประเมิน 70 %
หากทำเสร็จแล้วถ้าผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้
หรือหากโหลดไม่ได้หรือกดลิงค์ไม่ได้ กรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล และอีเมล์ ในอินบ็อกซ์ตามลิงค์นี้ครับ https://www.facebook.com/BuddhistStudiesKorat/inbox

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: