ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู


ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ ​​ เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดย โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา

เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่าง เกียรติบัตร เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู


คำชี้แจง

– เมื่อท่านทำข้อสอบท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง Email ที่ระบุไว้

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่
ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: