ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู โดย โรงเรียนบ้านขวาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพครู

แบบทดสอบนี้ไม่มีรายละเอียดเกณฑ์ขั้นต่ำบอกไว้ครับ

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: