ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์​ เรื่อง หลักสูตรระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เ ขต 2 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

คำชี้แจง

แบบทดสอบจำนวน 20 ข้อ เมื่อทำผ่าน 80% ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรเข้า E-mail อัตโนมัติ
(E-mail ที่ใช้ในการทดสอบต้องเป็น @gmail.com เท่านั้น)

แหล่งเรียนรู้ก่อนทำแบบทดสอบ


ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ที่มา และอ่านข้อมูลเพิ่มเติม https://sites.google.com/phichit2.go.th/phichit2learning/document

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: