ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง งานวิจัยในชั้นเรียน

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง งานวิจัยในชั้นเรียน

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง งานวิจัยในชั้นเรียน

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง งานวิจัยในชั้นเรียน โดย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

เกณฑ์การผ่าน 80% (16/20 ข้อ) ได้รับเกียรติบัตร

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

เนื้อหาข้อสอบ

  1. การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
  2. จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียน
  3. การวิจัยใยชั้นเรียน ตาม พ.ร.บ. การศึกษา
  4. การหาคุณภาพข้อสอบ
  5. การวิเคราะห์วิจัยในชั้นเรียน
  6. อื่นๆ

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: