ขอเชิญ เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ประจำปี พ.ศ.2564 กับสพป.สุรินทร์ เขต ๓ รับเกียรติบัตร

ขอเชิญ เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ประจำปี พ.ศ.2564 กับสพป.สุรินทร์ เขต ๓ รับเกียรติบัตร

ขอเชิญ เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ประจำปี พ.ศ.2564 กับสพป.สุรินทร์ เขต ๓ รับเกียรติบัตร

ครูมาแล้ว ขอเชิญ เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ประจำปี พ.ศ.2564 กับสพป.สุรินทร์ เขต ๓ รับเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวินัยคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนข้าราชการ ผู้เรียนและสังคม ด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดการกระทำผิดวินัย ตลอดจนมีสุภาพร่างกายที่แข็งแรง จึงเห็นว่าในช่วงวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จึงควรมีกิจกรรม “งดเหล้า เข้าพรรษา” แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและบุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์พร้อมมีเกียรติบัตรมอบให้ผู้เข้าร่วม เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการอธิฐานจิตตั้งมั่น ในการเข้าร่วมกิจกรรมในการงดเหล้าเข้าพรรษานี้

การอธิษฐานจิตเพื่อที่จะให้ได้ผลอย่างรวดเร็ว ผู้นั้นต้องอธิษฐานจิตด้วยสมาธิ กล่าวคือในขณะที่จิตของเรานิ่ง หากถึงพร้อมด้วยองค์สามคือ กาย วาจา ใจ รวมกันเป็นหนึ่งและไม่เกินวิสัยของกรรม สิ่งที่หวังไว้ย่อมเห็นผลได้ในไม่ช้า

ลิงก์เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ด้านล่าง

ขอเชิญ เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ประจำปี พ.ศ.2564 กับสพป.สุรินทร์ เขต ๓ รับเกียรติบัตร

เข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: