แบ่งปัน ไฟล์คู่มือครู ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงคำนวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบ่งปัน ไฟล์คู่มือครู ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงคำนวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบ่งปัน ไฟล์คู่มือครู ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงคำนวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบ่งปัน ไฟล์คู่มือครู ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงคำนวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คู่มือครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงคำนวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบ่งปัน ไฟล์คู่มือครู ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงคำนวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
แบ่งปัน ไฟล์คู่มือครู ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงคำนวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่

คู่มือครู ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงคำนวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบ่งปัน ไฟล์คู่มือครู ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงคำนวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
แบ่งปัน ไฟล์คู่มือครู ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงคำนวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

และขอขอบคุณที่มา สื่อการสอนฟรีดอทคอม

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: