ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 โดย ดร.พิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหินโงม

เกณฑ์การผ่าน 80% (24/30 ข้อ) ได้รับเกียรติบัตร

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ดูพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: