คุรุสภา ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566

คุรุสภา ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566

คุรุสภา ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 (KSP Webinar 2023) เฟสแรก (Pre Webinar) 

ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 (KSP Webinar 2023) ภายใต้แนวคิด “The Professional Education Hub: Smart Educators” Ep 1 – Ep 9 สามารถรับชม บันทึกการประชุมย้อนหลัง เพื่อรับเกียรติบัตร (รับชมตามเกณฑ์ ที่คุรุสภากำหนด และทำแบบสอบถามหลังการรับชม)

📌 เฟสแรก (Pre Webinar) 📌 EP.1-9

(EP.1) นวัตกรรม TECHNOLOGY ในมิติของการนิเทศ

(EP.2) สะเต็มศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ สู่ SDGS

(EP.3) เรียนปนเล่น เน้นกิจกรรม

(EP.4) สอนวรรณคดีอย่างไร ให้เด็กคิด

(EP.5) นวัตกรรมบริหารบนฐานเทคโนโลยี

(EP.6) ลับคมคุณธรรมนำสู่ฐานทักษะชีวิต

(EP.7) SAVE OUR PLANET: บนฐานการเรียนรู้

(EP.8) วิจัยด้วยใจ: จิตตปัญญาศึกษานำพาสู่ความสำเร็จ

(EP.9) FILM MAKER: นวัตกรสร้างเสริมคุณธรรม


คู่มือการลงทะเบียน

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: