คุรุสภา ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 (KSP Webinar 2023) เฟสแรก (Pre Webinar)  EP. 1

คุรุสภา ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 (KSP Webinar 2023) เฟสแรก (Pre Webinar)  EP. 1

คุรุสภา ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 (KSP Webinar 2023) เฟสแรก (Pre Webinar)  EP. 1 เรื่อง “นวัตกรรม Technology ในมิติของการนิเทศกรณีศึกษา “แอปพลิเคชันบันทึกนิเทศการศึกษาออนไลน์ (Online Supervision Apps: OSA)”

ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 (KSP Webinar 2023) ภายใต้แนวคิด “The Professional Education Hub: Smart Educators”
จัดเต็ม 2 เฟส ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 8 กันยายน 2566 ”

📌 เฟสแรก (Pre Webinar) 📌
การเสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ. 2419 – 2569) เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

❤️ EP. 1 เรื่อง “นวัตกรรม Technology ในมิติของการนิเทศ
กรณีศึกษา “แอปพลิเคชันบันทึกนิเทศการศึกษาออนไลน์ (Online Supervision Apps: OSA)”

เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
รับจำนวนจำกัด 3,000 คน (ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)


หรือผ่านแอปพลิเคชัน OnePlatform ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android 

เสวนาในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 – 20.30 น.

👉 ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย
🧑‍🏫 นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี (เจ้าขององค์ความรู้) ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
👉 ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน
👩‍🏫 ผศ.ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
👩‍🏫 ดร.ดารุวรรณ ศรีแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
👩‍🏫 ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ (ผู้เชื่อมโยงประเด็น) อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

คู่มือการลงทะเบียน

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: