ประชุมวิชาการออนไลน์ โดย คุรุสภา ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education” อบรมย้อนหลังผ่าน Trainflix รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา

ประชุมวิชาการออนไลน์ โดย คุรุสภา ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education” อบรมย้อนหลังผ่าน Trainflix รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา

ประชุมวิชาการออนไลน์ โดย คุรุสภา ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education” อบรมย้อนหลังผ่าน Trainflix รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา

ครูมาแล้ว ขอแนะนำ ประชุมวิชาการออนไลน์ โดย คุรุสภา ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education” อบรมย้อนหลังผ่าน Trainflix รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา จำนวน 16 EP ***เกียรติบัตรใช้ต่อใบประกอบวิชาชีพได้

สำหรับท่านที่พลาดรับชมการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) สามารถรับชมย้อนหลัง จำนวน 16 EP เพื่อรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการฯ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 15 ตุลาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชัน “Trainflix ”

การเสวนาจำนวน 16 EP ประกอบด้วย

✔ EP 1 หัวข้อเรื่อง “เร่งเครื่องพัฒนาทักษะอ่าน เขียน ผ่านนวัตกรรม”

✔ EP 2 หัวข้อเรื่อง “เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเขย่าห้องเรียน”

✔ EP 3 หัวข้อเรื่อง “พลิกโฉมโรงเรียนสุขภาวะ”

✔ EP 4 หัวข้อเรื่อง “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย”

✔ EP 5 หัวข้อเรื่อง “พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรม”

✔ EP 6 หัวข้อเรื่อง “เปิดห้องเรียน เปิดอาชีพแห่งอนาคต”

✔ EP 7 หัวข้อเรื่อง “มุมมองการพัฒนาทักษะชีวิต ช่วง Learning Loss”

✔ EP 8 หัวข้อเรื่อง “Global and Social Changes การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม”

✔ EP 9 หัวข้อเรื่อง “มุมมองการพัฒนา EF ในช่วง Learning Loss”

✔ EP 10 หัวข้อเรื่อง “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education”

✔ EP 11 หัวข้อเรื่อง “มาตรการฟื้นฟูความรู้ถดถอยในเด็ก (Learning Loss)”

✔ EP 12 หัวข้อเรื่อง “ทักษะการเรียนรู้ที่หดหาย ประเด็นท้าทายความสามารถของครู”

✔ EP 13 หัวข้อเรื่อง “หลากหลายนวัตกรรมที่ช่วยลดช่องว่างของห้องเรียนในยุคโควิด”

✔ EP 14 หัวข้อเรื่อง “การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน”

✔ EP 15 หัวข้อเรื่อง “อนาคตภาพวิชาชีพครู: ความหวัง ความท้าทาย และความอยู่รอด”

✔ EP 16 หัวข้อเรื่อง “ฟื้นฟูการศึกษาหลังโควิด: สุขภาวะทางอารมณ์ สังคม และปัญญาของผู้เรียน”

วิธีการลงทะเบียนอบรมย้อนหลังผ่านเเอปพลิเคชัน Trainflix

📌ไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน📌

1. ดาวน์โหลดติดตั้งเเอปพลิเคชัน Trainflix

2. สมัครสมาชิกเเอปพลิเคชัน Trainflix *หากท่านมี Username และ Password แล้วสามารถเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password เดิมได้

3. เลือกหัวข้อการประชุมทางวิชาการออนไลน์ย้อนหลังที่ท่านสนใจได้บนแอปพลิเคชันที่ “คอร์สเพิ่มเติม” หรือค้นหาได้ที่ช่องค้นหา

4. กดเริ่มเรียนและรับชมวิดีโอย้อนหลังในหัวข้อการประชุมทางวิชาการออนไลน์ย้อนหลังที่ท่านสนใจ

5. ทำแบบประเมินความพึงพอใจ

6. กดรับเกียรติบัตรบนเเอปพลิเคชัน Trainflix เมื่อรับชมย้อนหลังครบตามเงื่อนไข *เริ่มรับเกียรติบัตรได้ในวันที่ 28 กันยายน 2565

สำคัญมาก!!

เกณฑ์การรับเกียรติบัตรรับชมย้อนหลังการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022)

1. เข้ารับชมวิดีโอย้อนหลังในหัวข้อที่ท่านสนใจ ร้อยละ 100 ของหัวข้อนั้น ๆ

2. ห้ามเลื่อนหรือเร่งความเร็ววิดีโอเด็ดขาด

3. ทำแบบประเมินก่อนกดรับเกียรติบัตร

4. ไม่จำกัดหัวข้อการรับชมย้อนหลัง สามารถรับชมได้ทั้ง 16 หัวข้อ หากท่านสนใจ

5. จะได้รับเกียรติบัตรตามหัวข้อที่เข้ารับชมย้อนหลัง เมื่อผ่านตามเงื่อนไขการรับชมย้อนหลังข้างต้น

ประชุมวิชาการออนไลน์ โดย คุรุสภา ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education”
ประชุมวิชาการออนไลน์ โดย คุรุสภา ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education”

👉👉 สามารถดาวน์โหลดติดตั้งเเอปพลิเคชัน Trainflix เพื่อลงทะเบียนบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต (Smart Phone, Tablet) ได้ทั้งในระบบ Android และ iOS

📲 ระบบ Android คลิก https://bit.ly/3yhoeKZ

📲 ระบบ iOS คลิก https://apple.co/3liozti

คู่มือการใช้งานเเอปพลิเคชัน Trainflix คลิก: https://bit.ly/3SeiKLi

ตัวอย่างเกียรติบัตร

QR Code Line@

คุณครูสามารถติดตามโพสต์ใหม่ของ ครูมาแล้ว ได้ที่ Line Open Chat เข้าร่วมกลุ่ม Line คลิกที่นี่ หรือ Page Facebook ครูมาแล้ว

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย

error: