ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ด้านคุณธรรมศีลธรรมตามตัวชี้วัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ด้านคุณธรรมศีลธรรมตามตัวชี้วัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ด้านคุณธรรมศีลธรรมตามตัวชี้วัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ด้านคุณธรรมศีลธรรมตามตัวชี้วัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนเริ่มทำแบบทดสอบ

ท่านจะได้รับเกียรติบัตร หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมิน ตั้งแต่ 80 % ขึ้นไป ผ่านทาง e-mail ที่ท่านได้กรอกข้อมูลไว้

กรอกที่อยู่ e-mail ของท่านให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกตัว เพื่อป้องกันปัญหาการทำแบบทดสอบผ่าน แต่ไม่ได้รับเกียรติบัตร

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: