สพฐ. ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” รุ่นที่ 6 (รูปแบบออนไลน์เชิงปฏิบัติการ) จำนวน 20 ชั่วโมง อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

สพฐ. ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” รุ่นที่ 6 (รูปแบบออนไลน์เชิงปฏิบัติการ) จำนวน 20 ชั่วโมง อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ หลักสูตร “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” รุ่นที่ 6 (รูปแบบออนไลน์เชิงปฏิบัติการ)” จำนวน 20 ชั่วโมง

ครูมาแล้ว ขอเสนอ อบรมออนไลน์ หลักสูตร “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” รุ่นที่ 6 (รูปแบบออนไลน์เชิงปฏิบัติการ)” จำนวน 20 ชั่วโมง

จำนวน 20 ชั่วโมง (ผลการเรียนสามารถสะสมสิทธิ์ ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. กำหนดได้)

รหัสหลักสูตร 63064

เปิดรับสมัครวันที่ 22 ธันวาคม 65 เวลา รับจำนวน 200 คนเท่านั้น (เต็มก่อนปิดก่อน)

***ลิ้งก์ลงทะเบียนอยู่ด้านล่าง

หลักสูตร “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

กรุณาอ่านคำชี้แจงการสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
รับจำนวนจำกัดแค่ ๒๐๐ คนเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม
โรงเรียนวิถีพุทธ

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: