ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ โดยโรงเรียนวัดชมนิมิตร ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

คำชี้แจง

เกียรติบัตรรวม กรณีที่ไม่ได้รับเกียรติบัตรในเมล์ >> เช็คที่นี่

เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ ในการออกเกียรติบัตรออนไลน์

***กรุณาตรวจสอบความถูกต้องในการกรอกข้อมูล

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน และอีเมล์ให้เรียบร้อย ก่อนทำการส่ง

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: