ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู โดย โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ

เกณฑ์การผ่าน 70% (14/20 ข้อ) ได้รับเกียรติบัตร จำกัดวันละ 100 ท่าน เมื่อครบตามกำหนดระบบจะปิดการทำแบบทดสอบ และจะเปิดอีกครั้งในวันถัดไป

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: