ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความเป็นไทยในตัวคุณ

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความเป็นไทยในตัวคุณ

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความเป็นไทยในตัวคุณ

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความเป็นไทยในตัวคุณ แบบทดสอบความรู้ทั่วไปกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตจัวอย่างเกียรติบัตร เรื่อง ความเป็นไทยในตัวคุณ
ตจัวอย่างเกียรติบัตร เรื่อง ความเป็นไทยในตัวคุณ

ทดสอบความเป็นไทยในตัวคุณตอบคำถามได้ถุกต้องมากกว่าร้อยละ ๘๐ รับเกียรติบัตรผ่านอีเมล์

“ความเป็นไทยในตัวคุณ” แบบทดสอบความรู้ทั่วไปกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: