ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: