ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ “วันครู” ครั้งที่ 65 ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ “วันครู” ครั้งที่ 65 ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ “วันครู” ครั้งที่ 65 ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ “วันครู” ครั้งที่ 65 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางสะพาน

แบบทดสอบนี้ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางสะพาน จัดทำขึ้นเพื่อทบทวนความรู้ เนื่องในวันครู ผู้ทำแบบทดสอบ ผ่านการทดสอบ ร้อยละ 70% ขึ้นไป
จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้
*****กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่านให้ถูกต้อง****
หมายเหตุ : หากท่านไม่ได้รับเกียรติบัตร ติดต่อมาที่ https://www.facebook.com/Library.2537/ หรือ ส่ง E-mail :
[email protected] (ขออภัยหากได้รับเกียรติบัตรล่าช้า)

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: