ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

สำหรับทดสอบข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป

สามารถลงทะเบียนได้ท่านละ 1 ครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนการตอบหากผ่าน 80 % สามารถพิมพ์ใบเกียรติบัตรอิเล็คทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: