ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 โดยศูนย์การศึกษานอกระแบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสารภี ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19

คำชี้แจง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสารภี ได้จัดทำโครงการนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย Reading & Learning Online ขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ หากทำการเรียนรู้และทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับใบประกาศเกียรติบัตรผ่านทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมลล์) เฉพาะ gmail เท่านั้น

คำอธิบายก่อนเรียนรู้ทำข้อสอบ

กรุณาอ่านทำความเข้าใจก่อนลงมือทำแบบทดสอบ
แบบทดสอบมีอยู่ทั้งหมด 20 ข้อ ซึ่งแบ่งเป็นตอน จำนวน 4 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโควิด-19 จำนวน 8 ข้อ
ตอนที่ 2 เรื่องลักษณะของโรค COVID-19 การวินิจฉัย และ การรักษา จำนวน 7 ข้อ
ตอนที่ 3 เรื่องการแพร่เชื้อและการรับเชื้อ จำนวน 2 ข้อ
ตอนที่ 4 เรื่องการป้องกันการแพร่เชื้อและการติดเชื้อ จำนวน 3 ข้อ

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: