ขอเชิญทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID – 19

ขอเชิญทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID – 19

ขอเชิญทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID – 19

ครูมาแล้ว ขอเชิญทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID – 19 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% ได้รับเกียรติบัตร โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

ตัวอน่างเกียรติบัตร เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID – 19

ผู้ทำแบบทดสอบต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: