แบบทดสอบออนไลน์ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยห้องสมุดโรงเรียนชุมแพศึกษา

แบบทดสอบออนไลน์ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยห้องสมุดโรงเรียนชุมแพศึกษา

แบบทดสอบออนไลน์ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยห้องสมุดโรงเรียนชุมแพศึกษา

ครูมาแล้ว ขอเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยห้องสมุดโรงเรียนชุมแพศึกษา ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 รับเกียรติบัตรออนไลน์ทางอีเมล

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

แบบทดสอบออนไลน์ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยห้องสมุดโรงเรียนชุมแพศึกษา

โปรดอ่านคำชี้แจงอย่างละเอียดเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ลักษณะแบบทดสอบ
1. เป็นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก ประกอบด้วยข้อคำถาม 20 ข้อ
2. เกณฑ์การผ่าน: ทำแบบทดสอบได้ถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป
3. ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์เท่านั้นจึงจะได้รับเกียรติบัตร

จัดทำโดย
ห้องสมุดโรงเรียนชุมแพศึกษา โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่อีเมล และชื่อ-นามสกุล ก่อนทำแบบทดสอบ

***ติดต่อผู้จัดทำได้ที่ ห้องสมุด โรงเรียนชุมแพศึกษา

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: