ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ประเพณีวันสงกรานต์ของไทย

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ประเพณีวันสงกรานต์ของไทย

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ประเพณีวันสงกรานต์ของไทย

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ประเพณีวันสงกรานต์ของไทย โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเบญจลักษ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ประเพณีวันสงกรานต์ของไทย

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในหัวข้อ “ความรู้ประเพณีวันสงกรานต์ของไทย” ประจำปี 2564 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 80% จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านทางอีเมล โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเบญจลักษ์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: