ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวันครู

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวันครู

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวันครู

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวันครู โดย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่

เกียรติบัตรนี้ทำขึ้นเพื่อทบทวนความรู้ เนื่องในวันครู ผู้ทำแบบทดสอบ ผ่านการทดสอบ ร้อยละ 80% ขึ้นไป
จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้
*****กรุณาตรวจสอบ E-mail ของท่านให้ถูกต้อง****

ทำแบบทดสอบออนไลน์ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: