ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ครูยุคดิจิทัลรู้เท่าทันข่าวปลอม

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ครูยุคดิจิทัลรู้เท่าทันข่าวปลอม

ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ครูยุคดิจิทัลรู้เท่าทันข่าวปลอม

ครูมาแล้ว ขอเชิญ ทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ครูยุคดิจิทัลรู้เท่าทันข่าวปลอมโดย โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 70% รับเกียรติบัตรออนไลน์

ลิ้งเข้าทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง

ครูยุคดิจิทัลรู้เท่าทันข่าวปลอม
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ครูยุคดิจิทัลรู้เท่าทันข่าวปลอม

การวัดประเมินผลหลักสูตร “ครูยุคดิจิทัลรู้เท่าทันข่าวปลอม(Fake News)” มีเนื้อหาประกอบด้วย
1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข่าวปลอม(Fake News)
2.ประเภทของข่าวปลอม(Fake News)
3.ผลกระทบของข่าวปลอม(Fake News)
4.การตรวจสอบข่าวปลอม(Fake News)
5.ความผิดทางกฎหมาย
อ้างอิงเนื้อหาจาก :
1.บทความ Fake News ลวงให้เชื่อ หลอกให้แชร์ โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.); Electronic Transactions Development Agency หรือ ETDA (เอ็ตด้า)
2.บทความ Fake News สร้างข่าวปลอม เตรียมรับผิด!! โดย บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)
3.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ทำแบบทดสอบออนไลน์ ที่นี่

ข่าวการศึกษา โดย ครูมาแล้ว เพื่อให้คุณครูทันทุกข่าวสาร ทั้งอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆในแวดวงการศึกษาไทย


error: